0573 - 222 966 contact

U heeft schade? Wat nu?

Wat vervelend dat u schade heeft. Met een schadeverzekering van Berkelstaete Assuradeuren bent u verzekerd van een snelle en deskundige schadebehandeling. Op deze pagina leest u hier meer over. Heeft u na het lezen vragen? Stelt u deze dan aan uw adviseur of aan de schade-expert.

Schade melden

Als u schade heeft dan is het van belang dat wij daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht. U kunt de schade telefonisch melden of via onze website. Wij vragen u om een schadeformulier in te vullen, foto’s te maken van de schade en offerte(s) voor herstel op te vragen. Wacht niet met het versturen van het schadeformulier totdat u een offerte heeft.

Wat mag u van ons verwachten

Een schade is natuurlijk heel vervelend. Onze schadeafdeling probeert de afhandeling van een schade zo snel en goed mogelijk voor u te regelen. U mag het volgende van ons verwachten: - Wij regelen de afhandeling van een schade snel en deskundig. - Als de schade hersteld kan worden, kunnen wij een herstelbedrijf voor u inschakelen. - Wij houden ons aan de afspraken die we met u hebben gemaakt in de polisvoorwaarden. - Wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven. U kunt deze gedragscode lezen op www.verzekeraars.nl.

Wat verwachten wij van u?

Na een schade helpen wij u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat u een aantal regels volgt: - Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt. - Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen. - Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. Op deze manier kan de expert de schade ook snel rapporteren. - Pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen.

Hoe gaat het dan verder?

Als wij uw schademelding ontvangen, is het mogelijk dat wij een expert inschakelen. De expert stelt de omvang van de schade vast. Als het nodig is, kan de expert herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven inschakelen, uw vragen beantwoorden over tijdelijke huisvesting en preventieve maatregelen met u bespreken. De expert die wij inschakelen is van een extern expertisebureau. Op deze manier bent u verzekerd van snelle en deskundige hulp. De experts zijn ingeschreven bij Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Meer informatie staat op www.nivre.nl. Daarnaast houden onze experts zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Meer leest u op www.verzekeraars.nl.

Een eigen expert inschakelen

Bij sommige schades voelt het prettig om naast onze expert, ook een eigen expert in te schakelen. Dit noemen we een contra-expert. Beide experts benoemen een derde schade-expert. Deze derde expert bepaalt wat de schade is, als uw en onze expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van het schadebedrag. De kosten van uw eigen expert worden ook door ons betaald, mits deze kosten redelijk en billijk zijn. Wij raden u aan om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Zo kunt u voorkomen dat u onverwachte en niet verzekerde kosten maakt. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen.

De rol van onderzoekers

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen wij soms een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan u vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. U kunt dit teruglezen op www.verzekeraars.nl. Als u zelf een onderzoek wilt instellen, dan kunt u hiervoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Uw verzekeringsadviseur kan u hierover informeren. De kosten zijn in dat geval wel voor eigen rekening.

Inschakelen van een herstelbedrijf

Bij het herstellen van de schade kunt u kiezen voor een eigen herstelbedrijf, maar wij kunnen op uw verzoek ook een herstelbedrijf inschakelen. Wij geven dan namens u de opdracht om de schade te beperken en zo snel mogelijk te herstellen. Wij betalen de herstelkosten rechtstreeks aan het herstelbedrijf. Het herstelbedrijf zal u vragen om hiervoor een akte van cessie te ondertekenen. In sommige gevallen voert het herstelbedrijf ook verbeteringen of extra werkzaamheden voor u uit. Deze kosten komen voor eigen rekening. Bent u niet of niet (hoog) genoeg verzekerd of heeft u een eigen risico? Dan betaalt u een gedeelte van de schade zelf. Heeft u een vraag over het herstellen van de schade? Neem dan contact op met het herstelbedrijf. Komt u er samen niet uit of bent u niet helemaal tevreden? Neemt u dan contact op met de schade-expert of onze schadeafdeling.

U blijft de opdrachtgever

De expert of de schadeafdeling regelt het herstelbedrijf, maar formeel blijft u de opdrachtgever. Dat betekent dat u het opdrachtformulier moet ondertekenen. Als er een eigen risico of btw-verrekening geldt, als het verzekerd bedrag niet hoog genoeg was of als delen niet onder de dekking vallen, dan krijgt u daarvan zelf de nota.

Wat was uw ervaring?

Nadat de expert langs is geweest of wanneer de schade is hersteld door het herstelbedrijf, willen wij graag weten hoe u dit heeft ervaren. Dit vragen we door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. U kunt hierover ook zelf contact opnemen met onze schadeafdeling. Door uw terugkoppeling kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Of bent u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Bespreek uw klacht dan met uw verzekeringsadviseur. Die overlegt met ons over een passende oplossing. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht door ons? Dan kunt u naar het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid), zie www.kifid.nl. Het Kifid behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Controleer ook de polisvoorwaarden en uw polisblad

Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent? Lees dan de polisvoorwaarden en de clausules op uw polisblad. Uw verzekeringsadviseur of de expert kan u hierop een toelichting geven. Hier staan onze polisvoorwaarden.
© Berkelstaete 2024