0573 - 222 966 contact

Naverrekeningsopgave

Ontvangt u een verzoek om naverrekeningsgegevens in te vullen dan kunt u dat hier doen.

Bij één of meer verzekeringen betaalt u een voorlopige premie. De definitieve premie bepalen we na het einde van het kalenderjaar. Ook wordt de premie voor het lopende jaar hierop aangepast. Hiervoor hebben we een aantal gegevens over het afgelopen kalenderjaar nodig. Voor sommige verzekeringen wordt alleen de premie voor het komende jaar aangepast. We vragen u om deze aan ons door te geven. Voor de duidelijkheid: we vragen alleen om gegevens die we echt nodig hebben.

© Berkelstaete 2019